โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,11:12   อ่าน 225 ครั้ง