โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิด ชุมชน ครั้งที่ 29
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,10:50   อ่าน 219 ครั้ง