โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณภาพของการจัดการสถานศึกษา
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2554
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2555
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ผ่านการรับรองมาตราฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
ผ่านการรับรองมาตราฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 508.22 KB
ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากลโรงเรียนในฝัน ปี 2556
ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากลโรงเรียนในฝัน ปี 2556
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.07 KB