โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายปี2560
แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายปี2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
รายละเอียดตัวชี้วัดย้ายปี2560
รายละเอียดตัวชี้วัดย้ายปี2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
หลักเกณฑ์ย้ายปี-2560
หลักเกณฑ์ย้ายปี-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.77 KB