โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
หน้าปกสรุปงานปีงบ-2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 582.51 KB
คู่มือการเขียนโครงการ-ปี-61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.45 KB
คู่มือการเขียนโครงการ-ปี-61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.71 KB
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการแบบ-1-และ-แบบ-2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการแบบ-1-และ-แบบ-2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.11 KB
แผนปฏิบัติราชการ-ปี-2560
แผนปฏิบัติราชการ-ปี-2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.21 MB
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.6 MB
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ขอซื้อขอจ้าง
ขอซื้อขอจ้าง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
ใบสั่งจ้างและใบเสนอราคา
ใบสั่งจ้างและใบเสนอราคา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
ใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.5 KB
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาใหม่
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาใหม่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.07 KB
คู่มือการเขียนกิจกรรมโครงการ-ปี-2558
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 487.97 KB
แผนปฏิบัติราชการปี-2558
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
คู่มือการเขียนโครงการ-ปี-59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.03 KB
คู่มือการเขียนโครงการ-ปี-59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.36 KB
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ-ปี-59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 725.52 KB
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ-ปี-59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
แผนปฏิบัติราชการปี-2559
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
กิจกรรม-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๐ (1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.83 KB
กิจกรรม-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.22 KB
คู่มือการเขียนโครงการ-ปี-60 (1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 490.42 KB
คู่มือการเขียนโครงการ-ปี-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 490.42 KB