โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2555 เทอม1
ข้อมูลนักเรียนปี 2555 เทอม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.96 KB
ข้อมูลนักเรียนปี 2555 เทอม2
ข้อมูลนักเรียนปี 2555 เทอม2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.96 KB
ข้อมูลนักเรียนปี 2556 เทอม1
ข้อมูลนักเรียนปี 2556 เทอม1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.5 KB
ข้อมูลนักเรียนปี 2556 เทอม2
ข้อมูลนักเรียนปี 2556 เทอม2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.5 KB
ข้อมูลนักเรียนปี 2557เทอม1
ข้อมูลนักเรียนปี 2557 เทอม1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.5 KB
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396 KB