โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน     เรานักเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา          เรารู้ค่าในการเรียนพากเพียรด้วยใจ

พร้อมเดินหน้าเทิดสถาบันให้เกริกไกร           เพื่อคงไว้ให้นามอยู่คู่ทุกกมล

สถาบันรวมปัญญาสร้างเสริมวิชาการ             ปณิธานงานรวมใจสร้างไทยสร้างคน

เสียสละ ประเพณี สามัคคี อดทน                 จริยาล้น ดลดวงใจ ใฝ่รักการเรียน

      สัญลักษณ์ของเรางามสง่า                    พระพุทธเลอค่าดอกบัวเลอสรี

การเรียนพัฒนา กีฬาเป็นหนึ่ง ก้องธานี          ต่างสดุดีสีม่วงแสดเด่นไปทั่วกัน

เราเชิดชูครูอาจารย์ด้วยรักและบูชา               ศิษย์พร้อมหน้ายังตราตรึงซาบซึ้งชีวัน

หลอมรวมจิตถิ่นชื่นมิตรมีมีแปรเปลี่ยนผัน       ต่างผูกพันสถาบันเราเหล่าเนินมะปราง