โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สุดแก้ว (ขุน)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : 1
อีเมล์ : soontorn_sud2508@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เทศบาลตำบลหอคำ
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ย. 2559,13:07 น.   หมายเลขไอพี : 182.52.210.205


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล