โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.กฤษณ์ธวัช ทัดทา (แบงก์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : cybetkritthawat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนน อินทร์ใย (นน)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น :
อีเมล์ : inyai.888@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สุดแก้ว (ขุน)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : 1
อีเมล์ : soontorn_sud2508@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย แดงโชติ (นิว)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
อีเมล์ : newdozers84@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม