โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : อนน อินทร์ใย (นน)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น :
ที่อยู่ : 61/865 ม 3 ต บางปลา อ บางพลี จ สมุทรปราการ
เบอร์มือถือ : 0815677739
อีเมล์ : inyai.888@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สุดแก้ว (ขุน)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : 1
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
เบอร์มือถือ : 081-7171136
อีเมล์ : soontorn_sud2508@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย แดงโชติ (นิว)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
ที่อยู่ : 22/1 ม.4 ต. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0932742023
อีเมล์ : newdozers84@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม